• Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố nhiễm vi rút Zika không còn là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế

  Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố nhiễm vi rút Zika không còn là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây...

 • Y TẾ DỰ PHÒNG: 60 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

  Y TẾ DỰ PHÒNG: 60 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

 • THÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA

  THÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA

 • Hội thảo góp ý và thống nhất dự thảo các quy trình kiểm dịch y tế

  Hội thảo góp ý và thống nhất dự thảo các quy trình kiểm dịch y tế

 • Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

  Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

Công tác kiểm dịch y tế biên giới

Công tác Xử lý y tế