• Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của vi rút cúm gia cầm A(H7N9), A(H5N1), A(H5N6) sang người, xâm nhập vào nước ta, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

  Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của vi rút cúm gia cầm A(H7N9), A(H5N1), A(H5N6) sang người,...

 • Bộ Y tế đề nghị nâng mức cảnh báo dịch lên mức cao hơn

  Bộ Y tế đề nghị nâng mức cảnh báo dịch lên mức cao hơn

 • Bộ Y tế đẩy mạnh các hoạt động chủ động ngăn ngừa dịch cúm gia cầm xâm nhập và lây truyền sang người

  Bộ Y tế đẩy mạnh các hoạt động chủ động ngăn ngừa dịch cúm gia cầm xâm nhập và lây truyền sang người

 • Phát hiện một số thay đổi về độc lực của Vi rút cúm A(H7N9) đối với gia cầm

  Phát hiện một số thay đổi về độc lực của Vi rút cúm A(H7N9) đối với gia cầm

 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt vàng

  Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt vàng

Công tác kiểm dịch y tế biên giới

Công tác Xử lý y tế