• THÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA

  THÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA

 • Hội thảo góp ý và thống nhất dự thảo các quy trình kiểm dịch y tế

  Hội thảo góp ý và thống nhất dự thảo các quy trình kiểm dịch y tế

 • Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

  Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

 • PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trả lời Phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về Viêm gan vi rút

  PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trả lời Phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về...

 • Thông tin và khuyến cáo cho người đi và đến các nước đang có dịch bệnh Ebola

  Thông tin và khuyến cáo cho người đi và đến các nước đang có dịch bệnh Ebola

Công tác kiểm dịch y tế biên giới

Công tác Xử lý y tế