• Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

  Hội thảo đánh giá các năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005(IHR 2005).

 • PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trả lời Phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về Viêm gan vi rút

  PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trả lời Phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về...

 • Thông tin và khuyến cáo cho người đi và đến các nước đang có dịch bệnh Ebola

  Thông tin và khuyến cáo cho người đi và đến các nước đang có dịch bệnh Ebola

 • Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch hạch năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

  Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch hạch năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

 •  Bài giảng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm MERS-CoV

  Bài giảng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm MERS-CoV

Công tác kiểm dịch y tế biên giới

Công tác Xử lý y tế